Top

چسب لیزر مخصوص شیشه هل مدل 100 کاره حجم 7 میلی لیتر

چسب لیزر مخصوص شیشه هل (7 میلی لیتری)، به عنوان سریعترین چسب دنیا، برای ترمیم، تعمیر و چسباندن شیشه به فلزات، شیشه، سنگ، چوب و ... به کار می رود. این چسب کاملا شفاف و کم بو بوده و در اثر تابش (مستقیم) نور فرا بنفش و در مدت 3 الی 10 ثانیه خشک می شود. همچنین پس از خشک شدن، در برابر آب، ماشین ظرف شویی، نور و حرارت مقاوم خواهد بود. این چسب در مقابل نور آفتاب نیز عمل می کند. طریقه مصرف: «1»سطح مورد نظر را از هرگونه چربی و گرد و خاک پاک نمایید. «2»سطح را به طور کامل با چسب بپوشانید. «3»سپس نور لیزر را از نزدیکترین فاصله (کمتر از1cm ) و به مدت 3 الی 10 ثانیه به طور کامل به سطح بتابانید. (لازم است در هر یک سانتی مترمربع از سطح مورد نظر به مدت 3 ثانیه عمل تابش صورت گیرد.) «4»زمان خشک شدن: برای هر سانتی متر مربع 3 الی 10 ثانیه می باشد. با توجه به ضخامت و مساحت مورد نظر از زمان بیشتری برای تاباندن نور لیزر استفاده نمایید. اگر موفق به چسباندن نشدید به دلیل این موارد است: 1:وقفه در چسباندن اجسام در مقابل نور خورشید. 2:زمان تابش نور کمتر نسبت به ضخامت و مساحت چسب. 3:تعمیر و چسباندن اجسامی که نور قابلیت عبور از آنها را ندارد.
چسب لیزر مخصوص شیشه هل (7 میلی لیتری)، به عنوان سریعترین چسب دنیا، برای ترمیم، تعمیر و چسباندن شیشه به فلزات، شیشه، سنگ، چوب و ... به کار می رود. این چسب کاملا شفاف و کم بو بوده و در اثر تابش (مستقیم) نور فرا بنفش و در مدت 3 الی 10 ثانیه خشک می شود. همچنین پس از خشک شدن، در برابر آب، ماشین ظرف شویی، نور و حرارت مقاوم خواهد بود. این چسب در مقابل نور آفتاب نیز عمل می کند. طریقه مصرف: «1»سطح مورد نظر را از هرگونه چربی و گرد و خاک پاک نمایید. «2»سطح را به طور کامل با چسب بپوشانید. «3»سپس نور لیزر را از نزدیکترین فاصله (کمتر از1cm ) و به مدت 3 الی 10 ثانیه به طور کامل به سطح بتابانید. (لازم است در هر یک سانتی مترمربع از سطح مورد نظر به مدت 3 ثانیه عمل تابش صورت گیرد.) «4»زمان خشک شدن: برای هر سانتی متر مربع 3 الی 10 ثانیه می باشد. با توجه به ضخامت و مساحت مورد نظر از زمان بیشتری برای تاباندن نور لیزر استفاده نمایید. اگر موفق به چسباندن نشدید به دلیل این موارد است: 1:وقفه در چسباندن اجسام در مقابل نور خورشید. 2:زمان تابش نور کمتر نسبت به ضخامت و مساحت چسب. 3:تعمیر و چسباندن اجسامی که نور قابلیت عبور از آنها را ندارد.
1 2 3 4 5