Top

رزین اپوکسی فوق شفاف ایتالیایی حجم 300 گرمی

این سیستم اپوکسی بهمراه هاردنر بسیار شفاف مورد استفاده قرار میگیرد. نسبت نسبت به هاردنر ۲ به یک هست به عنوان مثال اگر ۱۰۰ گرم رزین استفاده میکنید ۵۰ گرم هاردنر استفاده شود. دقت کنید نسبت  ترکیب حتما به صورت وزن باشد نهایتا برتری این رزین توجه به ویسکوزیته بسیار پایین این محصول و شفافیت بالای آن حتی در ضخامتهای بالا، بهترین شفافیت و کمترین میزان حباب را بین همه رقبای خود در ضخامتهای بالا و ضخامت کم خواهد داشت و در کف پوش های شفاف سه بعدی، ریخته گری قطعات تزئینی حجیم  مورد استفاده قرار میگیرد. ضمنا این محصول پایداری شفافیت مناسبی در طول زمان نسبت به سایر محصولات خواهد داشت، درواقع این محصول مقاومت بیشتری دربرابر زرد شدگی در برابر اشعه خورشید را خواهد داشت.

تلفن تماس:

09124521585

025-36623795

025-36661828

09124510210

ساعت تماس از 8 صبح تا 10 شب

تماس بگیریداین سیستم اپوکسی بهمراه هاردنر بسیار شفاف مورد استفاده قرار میگیرد. نسبت نسبت به هاردنر ۲ به یک هست به عنوان مثال اگر ۱۰۰ گرم رزین استفاده میکنید ۵۰ گرم هاردنر استفاده شود. دقت کنید نسبت  ترکیب حتما به صورت وزن باشد نهایتا برتری این رزین توجه به ویسکوزیته بسیار پایین این محصول و شفافیت بالای آن حتی در ضخامتهای بالا، بهترین شفافیت و کمترین میزان حباب را بین همه رقبای خود در ضخامتهای بالا و ضخامت کم خواهد داشت و در کف پوش های شفاف سه بعدی، ریخته گری قطعات تزئینی حجیم  مورد استفاده قرار میگیرد. ضمنا این محصول پایداری شفافیت مناسبی در طول زمان نسبت به سایر محصولات خواهد داشت، درواقع این محصول مقاومت بیشتری دربرابر زرد شدگی در برابر اشعه خورشید را خواهد داشت.

تلفن تماس:

09124521585

025-36623795

025-36661828

09124510210

ساعت تماس از 8 صبح تا 10 شب

تماس بگیرید1 2 3 4 5