Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

پولیش اسکراچ مپرا

پولیش اسکراچ مپرا
از بین برنده خش های ریز با استفاده از میکروساینده ها از سطح رنگ بدون ماتی رنگ و قابل استفاده بر روی تمامی رنگ ها

روش استفاده از پولیش اسکراچ مپرا
با استفاده از پنبه بهداشتی، محصول را بر روی قسمت مورد نظر با فشار دست ماساژ دهید تا به نتیجه مطلوب برسید.

موارد استفاده از پولیش اسکراچ مپرا
برداشتن خش های سطحی از جمله کشیده شدن ناخن زیر دستگیره ها، خش های سطحی بر اثر اصطحکاک جسم پلاستیکی بر روی بدنه، پاک کردن شیره درخت و قیر

تلفن تماس:

09124521585

025-36623795

025-36661828

09124510210

ساعت تماس از 8 صبح تا 10 شب

تماس بگیریدپولیش اسکراچ مپرا
از بین برنده خش های ریز با استفاده از میکروساینده ها از سطح رنگ بدون ماتی رنگ و قابل استفاده بر روی تمامی رنگ ها

روش استفاده از پولیش اسکراچ مپرا
با استفاده از پنبه بهداشتی، محصول را بر روی قسمت مورد نظر با فشار دست ماساژ دهید تا به نتیجه مطلوب برسید.

موارد استفاده از پولیش اسکراچ مپرا
برداشتن خش های سطحی از جمله کشیده شدن ناخن زیر دستگیره ها، خش های سطحی بر اثر اصطحکاک جسم پلاستیکی بر روی بدنه، پاک کردن شیره درخت و قیر

تلفن تماس:

09124521585

025-36623795

025-36661828

09124510210

ساعت تماس از 8 صبح تا 10 شب

تماس بگیرید1 2 3 4 5