Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

پودر حشره کش دام

حشره کش قوی دام برای از بین بردن سوسک، مورچه، کک، ساس، شپش و کلیه حشرات خزنده. 

طریقه مصرف: اطراف و درون شیارهای محل اختفای حشرات را پودر پاشی کنید و هر بار که محل تمیز میشود از نو این کار را تکرار کنید. برای کارایی بهتر از پودر حلال در آب هکر استفاده کنید. 

هشدار: پودر را روی مواد خوراکی، ظروف و لوازم آشپزخانه نریزید. از تنفس پودر خودداری کنید. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. برای ماهی ها زیان آور است. 

کمک های اولیه: در صورت بروز حادثه یا کاربرد نامناسب: 

تماس با چشم: چشم را با آب بشویید.

تماس با پوست: پوست را با آب و صابون بشویید.

تنفس زیاده از حد: فرد را به هوای آزاد منتقل کنید.

بلعیدن: یک لیوان آب بنوشید و به پزشک مراجعه کنید. 
حشره کش قوی دام برای از بین بردن سوسک، مورچه، کک، ساس، شپش و کلیه حشرات خزنده. 

طریقه مصرف: اطراف و درون شیارهای محل اختفای حشرات را پودر پاشی کنید و هر بار که محل تمیز میشود از نو این کار را تکرار کنید. برای کارایی بهتر از پودر حلال در آب هکر استفاده کنید. 

هشدار: پودر را روی مواد خوراکی، ظروف و لوازم آشپزخانه نریزید. از تنفس پودر خودداری کنید. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. برای ماهی ها زیان آور است. 

کمک های اولیه: در صورت بروز حادثه یا کاربرد نامناسب: 

تماس با چشم: چشم را با آب بشویید.

تماس با پوست: پوست را با آب و صابون بشویید.

تنفس زیاده از حد: فرد را به هوای آزاد منتقل کنید.

بلعیدن: یک لیوان آب بنوشید و به پزشک مراجعه کنید. 
1 2 3 4 5