16

اعتیاد عجیب این دختر به نوار چسب

 

آندریا اکنون روزی سه رول نوارچسب را در هنگام تماشای تلویزیون، صحبت با تلفن و … می جود.این خانم معمولا در هر بار، 4 سانتی متر از نوار چسب را به مدت 30 دقیقه می جود ، که در این مدت یا حل می شود و یا خرد می شود و بعد آن را می بلعد.
اعتیاد عجیب این دختر به نوار چسب + عکس
اعتیاد عجیب این دختر به نوار چسب + عکس